ראשי

אודות

מוצרים
ושרותים

דואר

אירועים
מנהל כללי / מנהל כספים

מעתה ניתן לבצע את כל התשלומים והעברות הכספים בארץ ובחו''ל
ישירות מהמשרד.
אין צורך בהמחאות. אין צורך לגשת לבנק.

כל התשלומים בשקלים ומט"ח מול כל ספק בארץ ובעולם
באמצעות הבנקים המסחריים עמם אתה עובד במדינת ישראל והכל… במערכת אחת ובלחיצת כפתור

למידע נוסף:
TRAFIC - שרת ארגוני לתשלומים וסחר חוץ.
iTRAFIC - שירות תשלומים וסחר חוץ באינטרנט.
TRAFIC 3B - תשלומים ומסחר אלקטרוני פיננסי.

בית קליפורניה ,רחוב יגאל אלון 120 תל אביב 67443 טל: 03-6369111 פקס: 03-6369100
.Copyright © 2000 CTB-Banking Systems LTD. All rights reserved